Załącznik do Regulaminu


Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Uwaga: formularz ten dotyczy tylko Klientów, którzy są Konsumentami w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

Adresat sprzedającego:
BIGAR Spółka Jawna Bik Krzysztof i Gardyza Zbigniew
ul. Koronkarska 13
61-005 Poznań

NIP 7820065166 REGON 63013307

Oświadczam, że zgodnie z art.27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827) odstępuję od umowy sprzedaży następujących narzędzi:

Nazwa towaru: ………………………………………………………………………………………………………………………

Symbol towaru: ………………………………………………………………………………………………………………………

Data zakupu (dd/mm/rok): ……………………………………………………………………………………………………

Data odbioru/otrzymania towaru: …………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ...…….……………………………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów): …….………………………………………………………………………………………………

Data: ………………………  Podpis konsumenta ………………………………………………………………………….

*****


Proszę o dokonania zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z kosztami dostawy:

Na nr rachunku bankowego:  …………………………………………………………………………………………………

W inny sposób: …………………………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość i data: ……………………………………………………………………..…………………………………………

 

 

Pobierz Formularz odstąpienia w wersji PDF:

https://sklep.bigar.pl/img/cms/Formularz_odstapienia_od_umowy_zawartej_na_odleglosc_20230622.pdf